U adoptowanego Koldara pojawiły się bezdechy, problemy z ulewaniem się wody podczas biegania. Aby stwierdzić jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy weterynarz prowadzący zlecił u Koldara szereg badań mających na celu wykluczenie nieprawidłowej budowy anatomicznej.. Pomogliśmy opiekunce Koldara w opłaceniu gastroskopii.