grupa wolontariuszy

SCHRON Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska w Milanówku powstało w 2016 roku. Terenem działania Stowarzyszenia jest przede wszystkim schronisko w Milanówku, Milanówek oraz okoliczne miejscowości.

NASZA MISJA

Naszym celem m. in. jest szeroko pojęta pomoc zwierzętom bezdomnym, przede wszystkim obecnym i byłym podopiecznym Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Milanówku. A także propagowanie przepisów dotyczących ochrony i praw zwierząt oraz zasad zajmowania się zwierzętami ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami w schronisku w Milanówku.

JAK DZIAŁAMY

Swoje cele realizujemy m. in. poprzez:

  • organizację wolontariatu na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Milanówku;
  • prowadzenie strony internetowej oraz profilów schroniska na portalach internetowych;
  • prowadzenie adopcji zwierząt przebywających w Schronisku w Milanówku.

Więcej o naszej działalności znajdziecie w Statucie Stowarzyszenia.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Joanna Próchniak – prezes zarządu
Agnieszka Majewska – wiceprezes zarządu
Marta Krupa – członek zarządu ds. finansowych
Anna Żukowska – sekretarz zarządu

NASZE DANE:

„Schron” Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska w Milanówku
ul. Stawy 1a
05-822 Milanówek
NIP: 529-180-88-66
KRS: 0000587523

Numer konta
PKO BP S.A.
47 1020 1055 0000 9302 0359 3308
(w tytule przelewu prosimy wpisać „darowizna”)

dla płatności zagranicznych: IBAN : PL47102010550000930203593308 i BIC (SWIFT) BPKOPLPWXXX


Statut Stowarzyszenia
Klauzula informacyjna