„SCHRON” Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska w Milanówku powstało w listopadzie 2016 roku z inicjatywy wolontariuszy schroniska w Milanówku. Terenem działania Stowarzyszenia jest przede wszystkim schronisko w Milanówku, Milanówek oraz okoliczne miejscowości.

NASZA MISJA TO:

 • Szeroko pojęta pomoc zwierzętom bezdomnym, przede wszystkim zwierzętom przebywającym w Schronisku w Milanówku.
 • Finansowanie:
  • konsultacji z behawiorystami zwierzęcymi;
  • usług weterynaryjnych;
  • hoteli dla zwierząt i domów tymczasowych, w których umieszczane są zwierzęta ze Schroniska w Milanówku;
 • Wsparcie w zakresie zakupu karmy, finansowania leczenia, konsultacji z behawiorystami zwierzęcymi i szkoleniowcami i innych niezbędnych usług dla zwierząt przebywających w domach tymczasowych i hotelach dla zwierząt
 • Pomoc w zakresie zakupu karmy, finansowania leczenia, konsultacji z behawiorystami zwierzęcymi i szkoleniowcami dla zwierząt adoptowanych ze Schroniska w Milanówku.
 • Szerzenie edukacji humanitarnej we współpracy ze szkołami wszystkich stopni, przedszkolami, lecznicami weterynaryjnymi.
 • Pomoc charytatywna osobom niezamożnym posiadającym adoptowane zwierzęta.

JAK DZIAŁAMY?

Swoje cele realizujemy m. in. poprzez:

 • Wolontariat w Schronisku w Milanówku.
 • Prowadzenia naboru i szkolenia nowych wolontariuszy w Schronisku w Milanówku.
 • Prowadzenie strony internetowej oraz profilów Schroniska w Milanówku na portalach społecznościowych. Zachęcamy do polubienia profilów schroniska na:
  > Facebooku Kliknij i zobacz nasz fanpage
  > Instagramie Kliknij i zobacz co się dzieje na naszym Instagramie
 • Prowadzenie adopcji zwierząt przebywających w Schronisku w Milanówku.
 • Prowadzenie adopcji zwierząt przebywających w Domach Tymczasowych i Hotelach.
 • Charytatywną pomoc dla Schroniska w Milanówku, innych schronisk o podobnym profilu działania oraz zwierząt bezdomnych na obszarze działalności stowarzyszenia poprzez zakup karmy, finansowanie leczenia i operacji chirurgicznych oraz finansowania konsultacji z behawiorystami zwierzęcymi, finansowanie innych usług dotyczących zwierząt przebywających w Schronisku w Milanówku, w Domach Tymczasowych i Hotelach, a także w razie zaistnienia takiej potrzeby,  zwierząt adoptowanych ze Schroniska w Milanówku.
 • Organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą w szkołach wszystkich stopni i przedszkolach oraz na terenie Schroniska w Milanówku celem kształtowania idei pokojowego współistnienia wszystkich istot żywych, krzewienia zasad poszanowania drugiej istoty, jej prawa do życia w spokoju bez głodu, pragnienia i cierpień. W tym zakresie Stowarzyszenie współpracuje z władzami oświatowymi, a także organami samorządu terytorialnego działając na rzecz szeroko pojętej edukacji humanitarnej oraz wychowania dzieci i młodzieży w poszanowaniu wszystkich istot żywych.
 • Publikacje na portalach społecznościowych akcji promujących ochronę zwierząt.
 • Prowadzenie charytatywnego bazarku na rzecz milanowskich bezdomniaków PSIEceny Kliknij i dołącz do grupy bazarku PSIEceny
 • Organizacja Dnia Otwartego w Schronisku w Milanówku. To wspaniała okazja, żeby poznać nas, naszą pracę, funkcjonowanie schroniska i podopiecznych znajdujących się aktualnie w Schronisku

Więcej o naszej działalności znajdziecie w Statucie Stowarzyszenia.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Joanna Kołaczek – prezes zarządu
Małgorzata Pecold – członek zarządu ds. finansowych
Anna Kaźmierczak – członek zarządu ds. promocji i komunikacji
Agata Długołęcka-Kolwas – członek zarządu ds. organizacji wolontariatu
Paweł Wiśniewski – członek zarządu ds. technicznych

NASZE DANE:

„Schron” Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska w Milanówku
ul. Stawy 1a
05-822 Milanówek
NIP: 529 180 88 66
KRS: 0000587523

Jeżeli chcesz wesprzeć nasze działania przekazując darowiznę poniżej wklejamy nasz numer konta oraz numer telefonu na który można wysłać blik 🙂

Numer telefonu do przelewu BLIK:
509 24 21 72

Numer konta PKO BP S.A.:
47 1020 1055 0000 9302 0359 3308

w tytułach przelewu prosimy wpisać „darowizna

dla płatności zagranicznych: IBAN : PL47102010550000930203593308 i BIC (SWIFT) BPKOPLPWXXX

 

 

 


Statut Stowarzyszenia
Klauzula informacyjna