Wolontariat w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Milanówku jest organizowany przez nasze Stowarzyszenie.

[aktualnie nie prowadzimy naboru do wolontariatu].

Rocznie dostajemy wiele zgłoszeń i zapytań o wolontariat, jednak nie zawsze możemy na wszystkie odpowiedzieć i nie zawsze możemy wszystkich przyjąć. Naszym priorytetem jest stworzenie komfortowych i bezpiecznych warunków zarówno dla wolontariuszy, jak i dla zwierząt. Jest to możliwie wyłącznie przy rozsądnym dostosowaniu liczby wolontariuszy do liczby zwierząt aktualnie przebywających w schronisku.

Uwaga:

– w schronisku zbieramy się w każdą sobotę ok. godziny 9.00, wolontariat odbywa się wyłącznie w soboty,

– przyjmujemy osoby, które ukończyły co najmniej 16 lat (za zgodą rodzica/opiekuna prawnego).

Co zrobić, aby wziąć udział w rekrutacji do wolontariatu na terenie Schroniska w Milanówku i wstąpić w nasze szeregi:

1. Wypełnić i przesłać Ankietę Wolontariusza.

2. Dostarczyć (lub przesłać) zgodę rodzica/opieka prawnego (dotyczy osób, które nie ukończyły 18 lat, ale ukończyły 16).

3. Zweryfikujemy ankiety i odezwiemy się do wybranych osób. Najważniejszymi kryteriami są dla nas: aktualna liczba miejsc dla nowych wolontariuszy, zadeklarowana w ankiecie dyspozycyjność oraz doświadczenie.

4. Pierwszy dzień wolontariatu. Wybrane osoby zostaną zaproszone na spotkanie organizacyjne, podczas którego opowiemy o zasadach BHP na terenie schroniska oraz o regulaminie. Następnie od razu przystąpią do pracy w ramach pierwszego dnia wolontariatu. Zależy nam, aby nowy wolontariusz od razu wiedział, na czym polega praca w schronisku i jakie stoją przed nim wyzwania. By mógł sprawdzić swoje predyspozycje do pracy ze zwierzętami i współpracy z innymi wolontariuszami, a także predyspozycje do pracy fizycznej, czyli przede wszystkim spacerów z różnymi psami (czasem bardzo silnymi), sprzątaniu psich boksów, grabieniu, pracach remontowych itp. Ten dzień ma pomóc w podjęciu decyzji o udziale w wolontariacie.

5. Podjęcie decyzji. Z doświadczenia wiemy, że nie każdy nadaje się do tej pracy. Potrzebne jest poczucie odpowiedzialności (za zwierzę, za drugiego człowieka, za swoje działania) oraz odporność psychiczna i fizyczna, a zatem prosimy o podjęcie naprawdę przemyślanej decyzji o dalszej współpracy. Zależy nam na osobach aktywnie i regularnie (!) uczestniczących w wolontariacie, minimum 2 soboty w miesiącu.

Zapraszamy do kontaktu, e-mail: wolontariat@stowarzyszenieschron.pl

p.s.  uważaj, wolontariat uzależnia 🙂

Pozdrawiamy!
Wolontariusze