W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, realizując tym samym obowiązek informacyjny.

Uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SCHRON Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska w Milanówku z siedzibą w Milanówku (05-822) przy ul. Stawy 1A, NIP: 529-180-66-88 REGON: 363031440
 2. Kontakt mailowy z członkami Stowarzyszenia: kontakt@stowarzyszenieschron.pl
 3. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres (jeśli został podany w Ankiecie Wolontariusza), rok urodzenia.
 4. Wszystkie ww. dane są udzielane bezpośrednio przez Państwa w toku nawiązywania kontaktów.
 5. Państwa dane wykorzystywane będą zgodnie z przepisami, w celu i w zakresie opisanym w Statucie Stowarzyszenia, prowadzenia księgowości; prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 6. Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ciążących na Stowarzyszeniu, członkowie Stowarzyszenia lub w razie potrzeby zleceniobiorcy, którzy świadczą usługi przewozowe, księgowe i internetowe na rzecz administratora.
 7. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu realizacji współpracy.
 8. Państwa dane będą przechowywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 9. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 11. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 12. Z Administratorem Państwa danych osobowych można się skontaktować pocztą tradycyjną pisząc na adres podany w pkt. 1 lub mailowo wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w pkt. 2.