W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, realizując tym samym obowiązek informacyjny.

Uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SCHRON Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska w Milanówku z siedzibą w Milanówku (05-822) przy ul. Stawy 1A, NIP: 529-180-66-88 REGON: 363031440
 2. Kontakt mailowy z członkami Stowarzyszenia: kontakt@stowarzyszenieschron.pl
 3. W zależności od celu kontaktu z Administratorem (zgłoszenie do udziału w wolontariacie, przesłanie ankiety wolontariusza, przekazania darowizny, licytacja przedmiotów na bazarku, o którym mowa w pkt. 4), Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, rok urodzenia, numer telefonu, adres mailowy, wizerunek na facebook. Wszystkie ww. dane są udostępniane bezpośrednio przez Państwa w toku nawiązywania kontaktów. W wybranych przypadkach, w zależności od banku, w którym posiadacie Państwo konto, Stowarzyszenie może otrzymać dodatkowe dane takie jak: numer rachunku bankowego, adres, szczegóły związane z typem operacji.
 4. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych podczas licytacji na bazarku PSIEceny – bazarek dla milanowskich bezdomniaków. W zależności od tego, jakie czynności Państwo podejmujecie np. dołączacie do grupy jako Członek czy dokonujecie darowizny w ramach licytacji wystawionych przedmiotów,  Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w różnych celach: w celu interakcji z Państwem podczas prowadzonych licytacji, w celu weryfikacji tożsamości, w celu ustalenia sposobu przekazania wylicytowanego przedmiotu, w celu przyjęcia i zaksięgowania darowizny dokonanej przez Państwa w związku z wygraną licytacją.
 5. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych podczas zgłoszenia do uczestnictwa w wolontariacie na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Milanówku. Państwa dane przetwarzamy w celu ustalenia czy zgłaszająca osoba jest pełnoletnia (w przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest uzyskanie zgody Opiekuna), w celu utrzymania swobodnego kontaktu w ramach współpracy, w celu możliwości powiadomienia osoby bliskiej wolontariuszowi o ewentualnym wypadku, do którego doszło na terenie Schroniska, z udziałem wolontariusza.    
 6. Państwa dane wykorzystywane będą zgodnie z przepisami, w celu i w zakresie opisanym w Statucie Stowarzyszenia, prowadzenia księgowości; prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 7. Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ciążących na Stowarzyszeniu, wybrani członkowie Stowarzyszenia lub w razie potrzeby zleceniobiorcy,  którzy świadczą usługi przewozowe, księgowe i internetowe na rzecz administratora.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji współpracy.
 9. Państwa dane będą przechowywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 10. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 12. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 13. Z Administratorem Państwa danych osobowych można się skontaktować pocztą tradycyjną pisząc na adres podany w pkt. 1 lub mailowo wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w pkt. 2.