Pracownik schroniska zgłosił, że mała Marinka bardzo dużo pije. Zrobiliśmy badania krwi, w których zaniepokoił lekko podwyższony mocznik. Zabraliśmy zatem dziewczynę na USG (koszt: 120 zł), echo serca (180 zł) oraz konsultację z nefrologiem (130 zł). Stan Marinki spowodowany jest najprawdopodobniej dawnym stanem zapalnym nerek. Zostały wprowadzone leki oraz specjalistyczna karma i dziewczyna czuje się znacznie lepiej.
9 maja 2020 r. Marinka została adoptowana.